Phục hình tháo lắp, Uncategorized

HÀM KHUNG

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Hàm khung với thành phần chủ yếu là bằng khung kim loại hoặc hợp kim titan, với thiết kế tay móc và tựa đặt lên răng trụ.  Áp dụng cho những bệnh nhân mất răng riêng lẻ, các răng…

Hàm khung với thành phần chủ yếu là bằng khung kim loại hoặc hợp kim titan, với thiết kế tay móc và tựa đặt lên răng trụ.  Áp dụng cho những bệnh nhân mất răng riêng lẻ, các răng còn chắc

Ưu điểm:

 – Ít bị gẫy hơn so với hàm nhựa

 – Vệ sinh hơn

 – Không bị vướng như hàm tháo lắp nhựa

 – Lực nhai tốt hơn, …..

Có 2 loi hàm khung:

1. Hàm khung kim loại, khung titan (răng có thể là răng nhựa hay răng sứ)

Giống như hàm nhựa nhưng nền hàm là khung kim loại. Kim loại làm khung là Ni-cr hoặc Titan.

Răng sẽ được gắn lên hàm khung là răng nhựa hoặc sứ.

Ăn nhai vững chắc và nhẹ nhàng hơn hàm nhựa.

2. Khung liên kết Attachment: là dạng hàm khung nhưng được kết hợp với những liên kết làm cho hàm ổn định hơn.

Hàm tháo lắp bán cố định – kết hợp Attachment có qui trình làm phức tạp hơn răng tháo lắp nhựa và cần phối hợp lâm sàng tốt.

Thông thường được thực hiện gắn dạng bản lề (âm dương) với một phục hình cố định.

Ăn nhai có cảm giác chắc chắn hơn.

Giá thành cao hơn răng tháo lắp nhựa.