Phục hình tháo lắp

HÀM KHUNG


Hàm khung với thành phần chủ yếu là bằng khung kim loại hoặc hợp kim titan, với thiết kế tay móc và tựa đặt lên răng trụ.  Áp dụng cho những bệnh nhân mất răng riêng lẻ, các răng… Hàm […]

Xem thêm

Tháo Lắp Dẻo Toàn Hàm


Mô tả Khi không thể làm răng giả loại phục hình cố định, chẳng hạn như mất quá nhiều răng, không đủ răng trụ, răng trụ yếu… bạn có thể phải làm loại hàm giả tháo lắp. Loại này có sức […]

Xem thêm

THÁO LẮP NHỰA CỨNG


Mô tả Phục hình tháo lắp hay hàm giả được dùng để thay thế cho những răng mất xen kẽ hay mất toàn bộ răng. Đây là loại hàm răng giả mà bệnh nhân có thể mang vào hoặc tháo ra tùy […]

Xem thêm

THÁO LẮP DẺO BÁN HÀM


Mô tả Khi không thể làm răng giả loại cố định, chẳng hạn như mất quá nhiều răng, không đủ răng trụ, răng trụ yếu… bạn có thể phải làm loại hàm giả tháo lắp. Loại này có sức nhai kém hơn […]

Xem thêm